Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/2665/2021, de 26 d’agost,

RESOLUCIÓ SLT/2665/2021, de 26 d’agost,

RESOLUCIÓ SLT/2665/2021, de 26 d’agost, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya.