Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Cos de dona medicina d’home

Cos de dona medicina d’home

Partim d’una medicina androcèntrica que ha investigat les manifestacions en homes i ha extrapolat els resultats a les dones. Semblava que només la salut reproductiva era un tret diferencia, però els símptomes, els tractaments o la recuperació per a una mateixa malaltia poden no ser iguals.

 

Cos de dona medicina d’home