Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Les TCAI no volen fer d’infermeres, les infermeres no volen fer de metges i els metges de família volen fer justament això, de metges de família: No de radiòlegs, traumatòlegs o qualsevol altra especialitat que se li acudeixi l’il·luminat del gestor de torn

Les TCAI no volen fer d’infermeres, les infermeres no volen fer de metges i els metges de família volen fer justament això, de metges de família: No de radiòlegs, traumatòlegs o qualsevol altra especialitat que se li acudeixi l’il·luminat del gestor de torn

Abaratir ens pot costar molt car. Ara els hi toca el torn a les TECAIs…

En relació al comunicat per part de la Direcció General de Professionals de la Salut del Departament de Salut, des de CATAC CTS-IAC volem mostrar el nostre desacord una vegada més en les reiterades accions dutes a terme per part de l’administració otorgant i habilitant noves funcions als professionals sense respectar les competències professionals de cadascú.

Aquesta vegada volen habilitar TCAIs perquè puguin administrar la vacuna. Es fa referència a la manca de professionals infermers. Tenim constància de que un gran nombre d’aquests professionals no han estat mai demanats per vacunar tot i estar inscrits de manera voluntària a les llistes de vacunació.

Recordem, en aquest sentit, Cap institució ni cap professional poden donar autorització per exercir competències ďuna professió a qui no estigui capacitat per exercir-la, segons estableix ľarticle 9.4 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, ďordenació de les professions sanitàries

Demanem la retirada de forma immediata ďaquesta instrucció i vetlli perquè els professionals puguin exercir ďacord amb les seves atributacions formatives.

Com sempre, ens culpabilitzen als professionals, quant actualment s’estan tancant punts de vacunació per manca de vacunesno per falta de professionals .

En conclusió l’incompetència del govern actual despres d’anys de retallades, falta d’inversió en sanitat i una dolenta planificació, sempre recau sobre els mateixos: professionals i usuaris.