Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/3090/2021, de 14 d’octubre

RESOLUCIÓ SLT/3090/2021, de 14 d’octubre

RESOLUCIÓ SLT/3090/2021, de 14 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució SLT/3035/2021, de 6
d’octubre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.