Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Vaga 28-10-21

 Catac-cts/iac, conjuntament amb la IAC i tots els sindicats de la Taula sindical de Catalunya, convoca vaga de sector públic el 28 d’octubre per a exigir l’estabilització del personal interí i temporal de les administracions i de tots els ens que depenen de les mateixes.

Les que hi som ens quedem, cap interina al carrer, fem vaga contra el “Icetazo”, cridem a la vaga per a exigir l’estabilitat laboral per a tot el personal en situació d’abús de temporalitat.

La convocatòria de vaga s’adreça a tot el sector públic català amb particularitats específiques per a cada sector i àmbit.

#LesQueHiSomEnsQuedem
#VagaSectorPúblic28Oct