Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/1068/2022, d’11 d’abril

RESOLUCIÓ SLT/1068/2022, d’11 d’abril

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/1068/2022, d’11 d’abril, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, de 28 de març de 2022, pel qual s’aprova l’oferta pública d’estabilització de personal.

Feu clic per accedir a 1902007.pdf