Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Acord en l’oferta d’estabilització del treball públic

Acord en l’oferta d’estabilització del treball públic

Acord de la mesa general de negociació dels empleats i empleades públics de l’administració de la Generalitat de Catalunya en relació amb l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de l’ocupació temporal de la Generalitat de Catalunya.