Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ EMT/1099/2022, d’11 d’abril

RESOLUCIÓ EMT/1099/2022, d’11 d’abril

RESOLUCIÓ EMT/1099/2022, d’11 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord parcial de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (codi de conveni núm. 79100135012015). Feu clic per accedir a 1903277.pdf

Continua llegint
calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2023

calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2023

Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37 del Reial decretlegislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, i elDecret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de

Continua llegint
RESOLUCIÓ SLT/1183/2022, de 21 d’abril

RESOLUCIÓ SLT/1183/2022, de 21 d’abril

RESOLUCIÓ SLT/1183/2022, de 21 d’abril, d’adjudicació de l’edició 2020 de la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent, publicada mitjançant Resolució SLT/2099/2020, de 25 d’agost, al DOGC núm. 8214, de 31.8.2020, la qual està prevista a l’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat per al desenvolupament de la línia 5.4 del Pla d’ordenació de recursos humans

Continua llegint
Per un nou hospital de les Terres de l’Ebre

Per un nou hospital de les Terres de l’Ebre

L’actual Hospital de Tortosa, “Verge de la Cinta”, és l’hospital de referència dels 180.000 habitants de les Terres de l’Ebre. Aquest centre fou inaugurat el 1976 i des de llavors s’han anat executant remodelacions diverses que han intentat adaptar-lo a les necessitats del territori. Durant les darreres dècades, l’augment de la complexitat i la incorporació de noves prestacions ha fet

Continua llegint
Mesures socials, laborals i de flexibilitat i/o conciliació de la vida laboral i familiar.

Mesures socials, laborals i de flexibilitat i/o conciliació de la vida laboral i familiar.

Mesures socials, laborals i de flexibilitat i/o conciliació de la vida laboral i familiar. La IAC fa molt temps que proposem mesures socials, laborals i de flexibilitat per avançar en la conciliació real de la vida laboral i familiar, incidint especialment en aquest dret de tots els treballadors i treballadores reconegut per llei, i no supeditant-lo a les necessitats del

Continua llegint