Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Grup de treball d’estabilització – 02/05/2022


Grup de treball d’estabilització – 02/05/2022

 

A la reunió d’avui del grup de treball hem tractat una sèrie de propostes sobre el concurs de mèrits excepcional i unes correccions sobre l’oferta d’ocupació pública.

Oferta d’ocupació d’estabilització

Hi ha canvis en Educació sobre el que es va presentar la setmana passada a la reunió.

Gràcies a la intervenció i la negociació realitzada pels representants de la IAC s’han incorporat 2.000 places més al concurs de mèrits, quedant en 12.500 places aproximadament.

I augenten 7.000 places més al concurs-oposició excepcional d’estabilització, quedant el nombre en 14.500 places.

Finalment, i pel que fa a la oferta de places d’oposicions ordinàries, s’oferiran unes 2.000 places per al torn lliure.

L’especificació de les places de Sanitat es tractarà en la seva sectorial. Funció Pública es compromet a donar aquesta informació de forma més desgranada en un proper document.

Queda pendent, també, acabar de revisar i concretar l’oferta del personal laboral (PAS) perquè l’administració encara no ha donat informació i respostes a les nostres demandes.

Des de la IAC restem a l’espera de veure els nous números d’oferta definitius que se’ns ha de proporcionar per escrit i recordem que les dades que se’ns van facilitar en les últimes reunions i al Palau de la Generalitat ja no valen. Aquestes han millorat substancialment gràcies a la negociació i a la pressió que s’ha exercit des de tots els fronts de lluita.

 Calendari

Hi haurà una nova reunió del grup de treball la setmana vinent. El que transmet Funció Pública és que en breu hi haurà dues publicacions. Durant aquest mes de maig la publicació de l’oferta d’ocupació pública, d’obligat compliment per la Llei 20/21 que dona de termini fins abans de l’1 de juny, així que cap sorpresa que l’Administració vagi lenta. També ens comuniquen que la idea és una publicació de la convocatòria excepcional del concurs de mèrits al juny. Això suposaria resoldre el concurs de mèrits per la via ràpida, suposadament abans de la finalització d’aquest any.

Com a nota important:

Els procediments d’estabilització finalitzaran amb una ocupació provisional. És a dir, tot nou funcionari que entri per l’oferta única i excepcional tindrà una destinació provisional i haurà de concursar en un proper concurs de trasllat per adquirir la seva plaça definitiva.

Però abans, i com a nota destacada, hi haurà un concurs de trasllat per al personal funcionari anterior. Així com unes promocions internes per a aquests. Exigirem que aquestes promocions internes excepcionals es regeixin pels mateixos principis que l’estabilització excepcional i es resolguin per la via ràpida amb una única valoració de mèrits.

Pel que ha dit Funció Pública entenem, doncs, que posteriorment hi haurà un concurs de trasllats per al personal estabilitzat.

Com a nota final sobre el calendari se’ns ha dit que un cop finalitzi la negociació del concurs de mèrits excepcional, es negociarà el concurs-oposició excepcional d’estabilització.

Concurs de mèrits

La idea de l’Administració és assolir un acord entre totes les parts integrants de la negociació. En aquest sentit, la IAC ha demanat que la valoració dels mèrits sigui:

– 80% de serveis prestats (x/mes mateix cos, y/mes en diferents cos i mateixa administració, z/mes per diferents administracions. Sent y i z amb menor puntuació).

Després d’una roda d’intervencions dels sindicats, i sense que cap altra sindicat hagi realitzat ca proposta que superés el 50% de serveis prestats, des de la IAC hem defensat que en cap cas acceptaríem cap concurs de mèrits on la valoració de serveis prestats sigui clarament molt per sobre de la resta.

En aquest sentit, la proposta que finalment Funció Pública ha plantejat és:

60% serveis prestats i 40% altres mèrits.

0,18 x mes mateix cos i mateixa administració

0,09 x mes mateix cos i diferent administració

Important: l’Administració s’ha compromès però encara no ha deixat per escrit, i per tant sense constància, de la puntuació de 60%-40% en la valoració de mèrits.

També volem aclarir que segons les dades proposades verbalment per l’Administració caldrien uns 27 anys d’experiència en el mateix cos i mateixa administració per assolir el màxim de puntuació en l’apartat d’experiència (60%)

Pel que fa als altres mèrits (40%) la idea, que no proposta perquè no hi ha res escrit, és que es valori:

ACTIC, fins a 10 punts. Es podrà proposar, però, una alternativa per a aquells cossos o categories que no utilitzen un ordinador per a treballar. Caldria que es negociés en cada sector com complementar aquests punts.

CATALÀ superior al nivell exigit per al cos, 10 punts. Qui no tingui el nivell requerit de català en el concurs que es presenti, haurà de fer una prova d’acreditació.

Oposicions aprovades sense plaça, 20 punts.

Una de les condicions que era inamovible per a nosaltres era l’eliminació de l’ocupació d’una plaça ininterrompudament per a la valoració dels mèrits. Sembla que en aquest sentit l’Administració ha estat transigent i està d’acord en suprimir-ho.

Des de la IAC sempre hem pensat i defensat que era possible tirar endavant un procés d’estabilització massiu que incorporés el concurs de mèrits i no deixés a ningú en abús de temporalitat i frau de llei al carrer. En aquest sentit, seguirem llitant per aconseguir-ho.

Des de la IAC (CATAC-CTS-IAC, IAC-CATAC, USTEC-STES-IAC) tenim molt clar que l’única negociació vàlida és la que permeti que

TOTES LES QUE HI SOM ENS QUEDEM!!!