Per una sanitat pública, universal i de qualitat

La Mesa Sectorial de sanitat negociarà els criteris per a la  convocatòria del concurs de mèrits

La Mesa Sectorial de sanitat negociarà els criteris per a la convocatòria del concurs de mèrits

Mesa sectorial, 27-5-2022

La Mesa sectorial de sanitat negociarà els barems per a la convocatòria del concurs de mèrits que
es convocarà abans de la finalització d’aquest 2022. CATAC-CTS vam manifestar que no es pot
computar únicament vuit anys d’antiguitat i que farem propostes durant la negociació en aquest
sentit.
L’oferta pública que es convocarà serà de 9118 vacants de les quals 6827 seran per la via del
concurs de mèrits.
Abans de l’1 juny de 2022 es publicarà l’oferta al DOGC, i abans de desembre de 2024 hauran
d’estar finalitzades.
Borsa de Treball, l’ICS diu que continua tenint problemes amb la baremació dels tècnics de
laboratori i amb les promocions internes d’auxiliars administratives a administratives. CATAC-CTS
manifesta que és una vergonya el que està passant amb aquest pacte de la Borsa de Treball i
demanem als sindicats signats, Sindicat de Metges, UGT i SATSE que denunciïn d’una vegada
aquest Pacte que no fa més que menysprear al col·lectiu de persones inscrites.

Des de l’1 d’abril, els nous triennis i nivells de carrera professional passaran a percebre’s quan s’atorguin independentment que s’estigui en situació d’ILT, o no. Amb anterioritat calia esperar-se a estar d’alta per percebre’ls.

Passen informació de l’estat de les convocatòries,

Tornem a manifestar la nostra disconformitat amb la manera que s’assignen els objectius, a més,
com ha succeït a diferents territoris, s’assignen objectius de formació fora de l’horari laboral.
Formulem la nostra queixa, una altra vegada, ja que encara no ens han contestat a l’escrit
presentat en relació amb l’aplicatiu de la gestió del temps de treball al Joan XXIII

 

WWW.CATACCTSIAC.CAT