Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Triennis

Triennis

Posted By: Berta 

Triennis

Com ja deu saber tot el personal que treballem a l’ICS existeix un complement anomenat triennis que complementen la nòmina. Aquest complement, tal i com el nom indica, s’aconsegueix cada tres anys i és acumulatiu.

Fins fa no gaire la persona que acomplia els tres anys de treball els havia de reclamar per escrit per a que li reconeguessin el primer trienni i, a partir d’aquest, ja es feia automàticament. Afortunadament per al personal que treballa ja està treballant a l’ICS això va canviar i, actualment, se li reconeix el primer nivell, i els successius,  de forma automàtica.

Ara bé, què passa amb el personal que ve d’altres empreses? Doncs bé, segons on hagi treballat pot ser que se li reconegui tota l’antiguitat i no només la del temps treballat a l’ICS però, incomprensiblement, només es reconeix els triennis dels llocs de treball que podeu trobar en el document pdf adjunt. I és que segons la normativa actual només es reconeixen els triennis de les entitats en què el 50% o més del pressupost provingui de fons públic. Així doncs ens podem trobar que, tot i treballar en un centre sanitari que dona un servei públic, no es concedeixin els triennis amb aquest argument.

DOGC Centres triennis

En alguns centres hem trobat personal que tenia dret a cobrar fins a 6 triennis i que desconeixia aquesta informació.

Però què passa quan has treballat en la mateixa categoria laboral en una empresa que no surt a la llista? Doncs d’entrada l’ICS el denega. Contra aquesta resolució queda la possibilitat de fer un recurs d’alçada al propi ICS per a que ens reconegui el temps treballat en una altra institució, a Espanya hi ha sentències del tribunal suprem que avalen aquesta reclamació i a la que podem esmentar en el recurs d’alçada per intentar que es reconeguin aquests triennis..

SENTÈNCIA

Val a dir que ens sembla un error monumental no reconèixer el temps treballat a aquelles persones que han exercit en centres fora d’aquesta llista ja que això pot frenar l’arribada de nous professionals que tant necessita l’ICS. De la mateixa manera és un error no comptabilitzar el temps treballat fora de l’ICS per a la carrera professional.

Si teniu algun dubte o problema a l’hora de reclamar els triennis us podeu dirigir a la nostra secció sindical.

ANNEX I
CERTIFICACIÓ DE SERVEIS PREVIS