Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

Instrucció 02/2022 Sobre els nomenaments de personal estatutari temporal

Instrucció 02/2022 Sobre els nomenaments de personal estatutari temporal

La regulació que la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, feia sobre el personal estatutari temporal s’ha modificat de manera molt sensible amb l’aprovació del Reial Decret-llei 12/2022, de 5 de juliol. Aquest fet fa necessari que es dicti una nova Instrucció per tal d’adequar els nomenaments de personal estatutari

Continua llegint
Diligència_acte elecció gerència territorial_TCAI_Lliure_2018

Diligència_acte elecció gerència territorial_TCAI_Lliure_2018

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GRAU MITJÀ SANITARI EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA (SUBGRUP C2) (Codi identificació de la convocatòria TCAI LLIURE-2018. DOGC núm. 7718, de 3.10.2018) Categoria: Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria OBERTURA TERMINI 1r. ACTE D´ELECCIÓ DE

Continua llegint
adjudicació de l’edició 2021 de la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent

adjudicació de l’edició 2021 de la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT RESOLUCIÓ SLT/2813/2022, de 19 de setembre, d’adjudicació de l’edició 2021 de la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent, publicada mitjançant Resolució SLT/2099/2020, de 25 d’agost, al DOGC núm. 8214, de 31.8.2020, la qual està prevista a l’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat per al desenvolupament de la línia 5.4

Continua llegint
DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA D’AUXILIAR D’HOTELERIA

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA D’AUXILIAR D’HOTELERIA

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA D’AUXILIAR D’HOTELERIA En data 18 de juliol de 2022, mitjançant diligència del tribunal qualificador es va publicar la distribució de les 81places objecte de la convocatòria així com es va obrir un termini perquè les persones aspirants, d’acord amb laruta especificada a

Continua llegint
AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS ALS RESULTATS PROVISIONALS DE CARRERA PROFESSIONAL 2021

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS ALS RESULTATS PROVISIONALS DE CARRERA PROFESSIONAL 2021

ANUNCI PEL QUAL ES FA PÚBLICA L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS ALS RESULTATS PROVISIONALS PER A LES SOL·LICITUDS DE NIVELL 1, 2, 3 ó 4 DE CARRERA PROFESSIONAL EN LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA PER AL PERSONAL FACULTATIU I DIPLOMAT SANITARI, I PER AL PERSONAL DE L’ÀREA SANITÀRIA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR I DE GRAU MIG I DEL PERSONAL

Continua llegint
RESULTATS PROVISIONALS PER A LES SOL·LICITUDS DE NIVELL DE CARRERA PROFESSIONAL 2021

RESULTATS PROVISIONALS PER A LES SOL·LICITUDS DE NIVELL DE CARRERA PROFESSIONAL 2021

PEL QUAL ES FAN PÚBLICS ELS RESULTATS PROVISIONALS PER A LES SOL·LICITUDS DE NIVELL 1, 2, 3 ó 4 DE CARRERA PROFESSIONAL EN LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA PER AL PERSONAL FACULTATIU I DIPLOMAT SANITARI, I PER AL PERSONAL DE L’ÀREA SANITÀRIA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR I DE GRAU MIG I DEL PERSONAL DE GESTIÓ I SERVEIS DE L’INSTITUT CATALÀ

Continua llegint
Publicació del resultat del 1r acte d ́elecció i la data, hora i lloc de l ́acte d ́adscripció de la convocatòria LLEVADOR/A LLIURE-2018

Publicació del resultat del 1r acte d ́elecció i la data, hora i lloc de l ́acte d ́adscripció de la convocatòria LLEVADOR/A LLIURE-2018

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE DIPLOMAT/ADA SANITARI/ÀRIA ESPECIALISTA EN INFERMERIA OBSTÈTRICA I GINECOLÒGICA (LLEVADOR/A LLIURE–2018) (SUBGRUP A2).(Codi d ́identificació de la convocatòria LLEVADOR/A LLIURE–2018. DOGC núm. 7691, de 23.8.2018) Categoria: Diplomat/ada sanitari/ària especialista en infermeria obstètrica i ginecològicaPublicació del resultat del 1r acte d ́elecció i

Continua llegint
CONVOCATÒRIES P-2018  Documentacions per a la presa de possessió.

CONVOCATÒRIES P-2018 Documentacions per a la presa de possessió.

Tots/es els/les aspirants disposaran d’un mes de termini, a partir del dia següent a la publicació al DOGC, per aportar les següents documentacions: Acreditació favorable de la seva capacitat funcional (certificat mèdic) Avaluació d’aptitud, capacitat o riscos laborals, inclosos processos de selecció i oposicions, que serà tramitada pels serveis de Prevenció (UBPs, p.ex.) de l’empresa als seus treballadors/es. També es

Continua llegint