Per una sanitat pública, universal i de qualitat

resultats definitius de la convocatòria del concurs de trasllat obert i permanent (edició 2021).

RESOLUCIÓ SLT/2516/2022, de 29 de juliol, que dona publicitat a la diligència del 14 de juliol de 2022, de la comissió tècnica de la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent de l’Institut Català de la Salut, publicada al DOGC núm. 8214, del 31.8.2020, per la qual es fan públics els resultats definitius de la convocatòria (edició 2021).

Atès que, en data 14 de juliol de 2022, la comissió tècnica de la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent de l’Institut Català de la Salut ha aprovat la llista definitiva de les persones admeses i excloses de participar en aquesta convocatòria, de les destinacions sol·licitades, de l’ordre de classificació assolit en cadascuna de les destinacions sol·licitades, de la categoria en la qual es participa, de la puntuació total obtinguda, de les renúncies presentades i de les destinacions denegades;