Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA D’AUXILIAR D’HOTELERIA

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA D’AUXILIAR D’HOTELERIA En data 18 de juliol de 2022, mitjançant diligència del tribunal qualificador es va publicar la distribució de les 81places objecte de la convocatòria així com es va obrir un termini perquè les persones aspirants, d’acord amb laruta especificada a

Continua llegint

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS ALS RESULTATS PROVISIONALS DE CARRERA PROFESSIONAL 2021

ANUNCI PEL QUAL ES FA PÚBLICA L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS ALS RESULTATS PROVISIONALS PER A LES SOL·LICITUDS DE NIVELL 1, 2, 3 ó 4 DE CARRERA PROFESSIONAL EN LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA PER AL PERSONAL FACULTATIU I DIPLOMAT SANITARI, I PER AL PERSONAL DE L’ÀREA SANITÀRIA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR I DE GRAU MIG I DEL PERSONAL

Continua llegint