Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Informació de la mesa sectorial del 28 d’octubre de 2022

Informació de la mesa sectorial del 28 d’octubre de 2022

La publicació al DOGC de les noves incorporacions serà el 31 de gener

Presenten una modificació respecte de la llista d’especialitats mèdiques deficitàries, es trasllada la discussió a les juntes de personal per tal que hi facilitin la informació i s’ elevarà a la propera Mesa Sectorial.

L’ICS presenta un document d’acord amb totes les comunitats autònomes de recomanacions pel procés d’estabilització derivat de la Llei 20/2021, del 28 de desembre. Informa, també,  que hi ha negociacions per modificar l’ Estatut Marc ( article 31.4).
Una única convocatòria que suposaria un total de 13200 places ( sumant a les ja ofertades les taxes de reposició dels anys 2019,2020,2021 i 2022) amb tres fases , una primera fase per mèrits. Sols es computarà el temps treballat com personal estatutari (eventual i interí) a l’ICS.
La segona fase: 60 % OPOSICIÓ i 40% MÈRITS ( sols temps treballat com personal estatutari ICS).
Un tercera fase que serà un Concurs-oposició.
Es constitueix a un grup de treball i es marca un calendari de reunions per arribar a un acord: 4.11.2022 a les 11 h primera reunió, per tal de negociar el criteris i el barem de la convocatòria per mèrits, i la resta de convocatòries.

ESTAT DE LES CONVOCATÒRIES: S’han presentat 165 recursos de DSI i 35 recursos TCAI, Auxiliares  Administratives tenen de termini per presentar recurs  fins el 4.11.22.
Més del 90% dels opositors tindran la Gerència Territorial que han demanat amb primera opció i miraran de facilitar les comissions de servei entre gerències per facilitar aproximació del professional al domicili.
En relació al certificat mèdic que cal presentar per poder agafar la plaça, les UBPs traslladaran una  enquesta de salut als i les professionals que els hagin assignat la Gerència territorial i en farà valoració per prendre possessió de la plaça fixa. Per tant no serà necessari fer cap certificat mèdic, ja que el tràmit es realitzarà mitjançant les UBPs.
La publicació al DOGC de la resolució de totes les convocatòries del 2018 i 2019, serà  el 31.1.2023, per incorporar-se a partir del 1.2.2023. CATAC-CTS tornem a demanar que es pugui escollir el Centre de Treball per ordre de prelació i que no sigui per SAP.
La resta de sindicats no es pronuncien.

Proposta III ACORD MESA SECTORIAL aturades les reunions del grup de treball pendents d’ entrega d’un document de proposta. L’ICS està redactant el document i pendent de fer reunió amb la Conselleria, es compromet a convocar en breu el grup de treball, segona quinzena de novembre 22. Ens sorprèn l’actitud de la resta de sindicats de la Mesa, cap menció a la negociació del tercer acord, pel que sembla no volen negociar, per què serà?. Al març de l’any que ve tenim eleccions sindicals, esperem que no sigui que volen que passi aquesta data per hipotecar el nostre futur.

BORSA DE TREBALL: Presentem la denúncia del Pacte de la Borsa de treball i demanem l’obertura de la negociació d’ un nou pacte. L’ ICS manté el discurs que com no som signants no el podem denunciar. Ens veurem als tribunals. Per suposat que UGT, SATSE i Sindicat de Metges, signants del Pacte no van obrir boca, ja els hi va bé.

L’ ICS ha demanat 4679 noves interinitats estructurals pel l’any 2023 que s’han d’ incorporar per llei de pressupostos o per un acord de govern. Si no els hi donen faran la creació d’ un programa que cobreixi aquesta necessitat un any i fins tenir la llei de pressupostos nova amb l’assignació de les vacants.

Carrera Professional: els treballadors que la sol.liciten a la campanya del 2023 ( sol.licitud del 1 al 31 de desembre del 2022) quan es resolgui la cobraran, al novembre del 2023 amb efectes retroactius des 1.1.2023 desapareixent l’any de carència.

Els Auxiliars Administratius que tinguin temps treballat de zeladors cobrant el complement d’atenció a l’ usuari que sol.liciten la carrera professional, cal que es dirigeixin a la Direcció de Persones del seu àmbit per tal que els computin aquest temps de treball de zelador per a la carrera d’auxiliar administratiu/va.

L’ ICS avaluarà i té interès per consolidar els nous perfils professionals de Salut Pública encarregats pel Departament de Salut ( psicòlegs, nutricionistes, higienistes dentals i fisioterapeutes) implementats als centres d’ atenció primària.

Pel que fa al pagament dels festius del dia 25 de desembre i l’1 de gener que cauen en diumenge, l’ICS diu que es pot cobrar com a gratificació extraordinària o bé com a atenció continuada per serveis extraordinaris, en aquest cas no computaria com a dia treballat. CATAC-CTS es posicionem en contra i demanem que no es torni cap dia i es pagui com a un festiu extraordinari, la resta de sindicats no es pronuncien. L’ICS diu que no es farà com demanem nosaltres.

Sense més temes a tractar es va tancar la reunió a 16,30 hores.