Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Convocatories lliure 2018 i 2019 a 28/10/22

La publicació es farà abans del 31 gener al DOGC. Abans de Nadal tothom coneixerà el destí definitiu
A partir 1 febrer es podrà prendre possessió
Segons dades comentades per l’ICS de forma verbal, s’ha assignat la primera opció escollida per l’opositor, en l’acte d’elecció de la gerència territorial, al 95% dels opositors.