Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Defensem l’horari de l’Hospital Vall d’Hebron

Posted By: Berta      

¡¡¡ !!! 16 /11/2022

Posem en antecedents a aquells que no coneixeu els horaris de treball: aquest hospital la major part del personal sanitari, TCAIs i infermeres, treballem jornades de 12 hores en quatre torns de treball. Els dies setmanals de treball són fixes: torn de dilluns, dimecres divendres i diumenges alterns i dimarts, dijous i dissabte i els diumenges contraris. Els torns es coneixen com dilluns dia, dilluns nit, dimarts dia i dimarts nit.
Aquest horari porta funcionant des de l’inici de l’Hospital.

Crec que no hi hagut cap Direcció que no hagi intentat canviar aquest horari de treball. Per això, a més d’aquest horari majoritari ens trobem serveis com quiròfans i consultes externes que tenen un horari de 7 hores, el conegut 7-7-10. I encara més embolicat hi ha plantes d’hospitalització i UCIs que combinen els dos torns de treball.

Què passa ara?

A la darrera reunió de la Junta de Personal amb la Direcció de Recursos Humans se’ns comunica des de la Direcció que volen modificar l’horari de treball del torn de 12 hores. Com? Setmana curta i setmana llarga. Seguim treballant 12 hores però en un torn on una setmana treballes dilluns dimecres, dissabte i diumenge, la setmana següent treballes dimarts, dijous i divendres.

Davant la notícia comuniquem a la Direcció que no estem d’acord amb aquest canvi. Parlem amb els nostres companys que estant fent el torn de 12 hores i com ja sabien ens diuen que no el volen canviar. La Junta de Personal demana reunió amb el Gerent de l’Hospital. Es reuneixen amb els sindicats, no tota la Junta, el Gerent i la Directora d’Infermeria. Certament la idea és seva i ens asseguren que no es durà a terme si la Junta de Personal no hi està d’acord.

Comuniquem al Dr Salazar i la Sra Barba que el personal NO vol canviar el seu horari de treball.

Els nostres motius:

  1. L’horari que ens proposen va encontra de qualsevol conciliació. Si el meu horari de treball és diferent cada setmana com puc estudiar fora de la meva jornada laboral, la meva jornada familiar canvia cada setmana. El personal sanitari tenim vida fora de l’hospital i família molts ens cuidem de fills, avis i malalts fora de la família. Cada setmana variarà la meva disponibilitat.
  1. Els que hem fet el torn de 12 hores sabem que doblar ( treballar dos dies seguits 12hores) pot ser esgotador, passaríem de tenir dos doblatges al mes a tenir-ne un per setmana.
  1. Fer-se un canvi amb el torn contrari representarà treballar 4 dies seguits.
  1. Darrera aquesta proposta veiem que s’obre la possibilitat d’un altre gran risc: que ens vulguin calendaritzar l’escreix de jornada. Objectiu també molt antic de totes Direccions que hem tingut.
  1. I el més obvi i concloent la gran majoria de plantilla no vol canviar el seu horari

Per aquest motiu CATAC-CTS/IAC estem en contra d’aquest canvi i justificarem per activa i per passiva les contres que representaria aquest canvi davant la Gerència, l’ICS i qui calgui.