Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Publicació del resultat del 1r. acte d´elecció i dades relatives al 2n. acte d’elecció convocatòria ZEL.LLIURE-2018

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA ZELADOR/A.