Per una sanitat pública, universal i de qualitat

SEGONA CONVOCATÒRIA DE LA PROVA OBJECTIVA CORRESPONENT A L’ACCÉS AL TÍTOL DE ESPECIALISTA EN INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA

La resolució de 20 d'octubre de 2022, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es
modifica la de 4 de novembre de 2021, per la qual es convoca la prova objectiva corresponent
a l'accés al títol d'especialista en infermeria familiar i comunitària; i es convoca la segona
convocatòria de la prova objectiva, estableix que aquesta se celebrarà el dia 26 de novembre de
2022.