Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Publicació del resultat del primer acte d’elecció de Gerència Territorial i de la data, hora i lloc del segon acte d´elecció De INFERMERIA (DSI LLIURE-2018) (SUBGRUP A2)

Publicació del resultat del primer acte d’elecció de Gerència Territorial i de la data, hora i lloc del segon acte d´elecció De INFERMERIA (DSI LLIURE-2018) (SUBGRUP A2)

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DIPLOMAT/ADA SANITARI/ÀRIA EN INFERMERIA (DSI LLIURE-2018) (SUBGRUP A2) De conformitat amb el que es va determinar mitjançant diligència, de l’1de setembre de 2022, d’aquest tribunal qualificador, i d’acord amb allò que estableix la base 10 de la convocatòria referenciada i la base

Continua llegint
Diligència modificació del segon acte d’elecció TCAI LLIURE 2018

Diligència modificació del segon acte d’elecció TCAI LLIURE 2018

Substitució de l’annex 2 de la diligència de data 15.12.2022, del resultat de l’elecció de gerències territorials. TCAI LLIURE-2018 DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GRAU MITJÀ SANITARI EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA (SUBGRUP C2) (Codi identificació de la convocatòria TCAI LLIURE-2018. DOGC núm. 7718, de

Continua llegint