Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Diligència modificació del segon acte d’elecció TCAI LLIURE 2018

Substitució de l’annex 2 de la diligència de data 15.12.2022, del resultat de l’elecció de gerències territorials. TCAI LLIURE-2018

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GRAU MITJÀ SANITARI EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA (SUBGRUP C2)
(Codi identificació de la convocatòria TCAI LLIURE-2018. DOGC núm. 7718, de 3.10.2018)

Substitució de l’annex 2 de la diligència de data 15.12.2022, del resultat de l’elecció de gerències territorials.
Modificació de la informació relativa al lloc on es realitzarà el segon acte de destinació de la Gerència Territorial Camp de Tarragona.