Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

3er Acord

L’ICS va convocar una reunió de la comissió negociadora del tercer acord el passat 20 de març. Des de llavors no s’ha tornat a reunir el grup de treball, però ja vam avisar que després de les eleccions sindicals es signaria el nou acord. La recent signatura per part de CCOO, UGT i SATSE de l’acord del SISCAT que vincula a tots els centres de la sanitat concertada, acord semblant al que l’ICS ens estan proposant a la nostra Mesa de negociació, estan vinculant la negociació ja que segons l’ICS, no poden proposar condicions diferents a les signades al SISCAT.

Que va proposar l’ICS a la reunió del 20 de març:

 • Carrera Professional: no tothom que compleixi amb els requisits podrà accedir al nivell de carrera. Es posarà un percentatge de topall. És a dir, amb els crèdits que cada persona aporti es farà un llistat, i només podrà accedir-hi un màxim de persones per nivell. Per tant això suposarà una retallada en l’accés a la carrera professional i els diferents nivells.
 • No es proposa cap increment en el pagament de les DPOS, per tant es manté el greuge comparatiu entre les diferents categories.
 • També proposen una reducció de la jornada ordinària al personal facultatiu de 1728 hores a 1642.
 • La realització de l’atenció continuada continuarà sent obligatòria per a personal facultatiu i infermeres.
 • El preu d’hora d’atenció continuada d’infermera, deixa de ser el 175% de l’hora ordinària i passa a ser de 25 euros l’hora, amb aquest descompte del preu hora, diuen que pagaran 1000 amb el sou del mes de les vacances. A part el professional s’haurà de comprometre a treballar un mínim de 100 hores l’any en la programació de diumenges i festius als hospitals.
 • Volen que els dissabtes i diumenges es treballi en torns de 12 hores als hospitals.
 • El torn de tarda i nit, d’infermera, farien la cobertura del cavalcament de torn. El torn de nit cobraria 5 euros per nit de cavalcament i el torn de la tarda 5 euros per torn i cavalcament. Això suposa un increment de jornada de 15 minuts per dia treballat.
 • Proposen el pagament d’un complement de grau al personal infermera de 1200 euros anuals.
 • A més es proposa un increment dels nivells d’específic vinculat amb la presència efectiva de treball. S’haurà de treballar un mínim d’entre un 94 i 97 % de la jornada anual per cobra-ho. Es pagaria a any vençut. Aquest increment també s’aplicaria al personal TCAI. Sempre vinculat amb el treball efectiu, és a dir, a no posar-te malalta.
 • Per a tota la resta de personal únicament es contempla un increment de 300 euros anuals, vinculats a treballar com a mínim un 96% de la jornada anual. O sigui no podem agafar ni un refredat.
 • Proposen que les hores de formació passen a descomptar la jornada anual. Per tant el personal de dia faria una jornada de 1599 amb les hores de formació. Amb l’acord de 2006 tenien 1599 hores anuals i a part les 40 hores de formació.
 • El personal de nits seguiria de la mateixa manera que ara.
 • També proposen incrementar la gratificació especial de les nits 24 i 31 de desembre, els dies 25 de desembre i 1 de gener al personal de dia. Doblar el preu únicament al personal facultatiu i infermera.

 

Per mes informació visita la proposta competa a https://www.catacctsiac.cat/iii-acord-ics/