Per una sanitat pública, universal i de qualitat

3er Acord

L’ICS va convocar una reunió de la comissió negociadora del tercer acord el passat 20 de març. Des de llavors no s’ha tornat a reunir el grup de treball, però ja vam avisar que després de les eleccions sindicals es signaria el nou acord. La recent signatura per part de CCOO, UGT i SATSE de l’acord del SISCAT que vincula a tots els centres de la sanitat concertada, acord semblant al que l’ICS ens estan proposant a la nostra Mesa de negociació, estan vinculant la negociació ja que segons l’ICS, no poden proposar condicions diferents a les signades al SISCAT.

Que va proposar l’ICS a la reunió del 20 de març:

 • Carrera Professional: no tothom que compleixi amb els requisits podrà accedir al nivell de carrera. Es posarà un percentatge de topall. És a dir, amb els crèdits que cada persona aporti es farà un llistat, i només podrà accedir-hi un màxim de persones per nivell. Per tant això suposarà una retallada en l’accés a la carrera professional i els diferents nivells.
 • No es proposa cap increment en el pagament de les DPOS, per tant es manté el greuge comparatiu entre les diferents categories.
 • També proposen una reducció de la jornada ordinària al personal facultatiu de 1728 hores a 1642.
 • La realització de l’atenció continuada continuarà sent obligatòria per a personal facultatiu i infermeres.
 • El preu d’hora d’atenció continuada d’infermera, deixa de ser el 175% de l’hora ordinària i passa a ser de 25 euros l’hora, amb aquest descompte del preu hora, diuen que pagaran 1000 amb el sou del mes de les vacances. A part el professional s’haurà de comprometre a treballar un mínim de 100 hores l’any en la programació de diumenges i festius als hospitals.
 • Volen que els dissabtes i diumenges es treballi en torns de 12 hores als hospitals.
 • El torn de tarda i nit, d’infermera, farien la cobertura del cavalcament de torn. El torn de nit cobraria 5 euros per nit de cavalcament i el torn de la tarda 5 euros per torn i cavalcament. Això suposa un increment de jornada de 15 minuts per dia treballat.
 • Proposen el pagament d’un complement de grau al personal infermera de 1200 euros anuals.
 • A més es proposa un increment dels nivells d’específic vinculat amb la presència efectiva de treball. S’haurà de treballar un mínim d’entre un 94 i 97 % de la jornada anual per cobra-ho. Es pagaria a any vençut. Aquest increment també s’aplicaria al personal TCAI. Sempre vinculat amb el treball efectiu, és a dir, a no posar-te malalta.
 • Per a tota la resta de personal únicament es contempla un increment de 300 euros anuals, vinculats a treballar com a mínim un 96% de la jornada anual. O sigui no podem agafar ni un refredat.
 • Proposen que les hores de formació passen a descomptar la jornada anual. Per tant el personal de dia faria una jornada de 1599 amb les hores de formació. Amb l’acord de 2006 tenien 1599 hores anuals i a part les 40 hores de formació.
 • El personal de nits seguiria de la mateixa manera que ara.
 • També proposen incrementar la gratificació especial de les nits 24 i 31 de desembre, els dies 25 de desembre i 1 de gener al personal de dia. Doblar el preu únicament al personal facultatiu i infermera.

 

Per mes informació visita la proposta competa a https://www.catacctsiac.cat/iii-acord-ics/