Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball

28 d’abril de 2023 – Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball

Un dia per PARAR, PENSAR I ACTUAR

Des de l’any 2003 cada 28 d’abril celebrem el Dia Internacional de la Seguretat i Salut en el Treball amb l’objectiu promoure la prevenció de riscos laborals per crear un entorn de treball segur i saludable com principi i dret fonamental en el treball.

Un entorn de treball segur i saludable és aquell en què s’han eliminat els riscos o s’han pres les mesures oportunes per reduir-los i, on s’integra la prevenció com a element clau de la cultura organitzacional de l’empresa. Per tant, la implementació de mesures per garantir la seguretat i salut a la feina aconsegueix que puguem anticipar-nos als perills que ocorren al lloc de treball. Això comporta que s’identifiquin aquests riscos i es puguin adoptar les mesures preventives necessàries per a un ambient laboral segur i saludable.

La Generalitat de Catalunya s’alinea aquest 2023 amb les peticions de l’OMS que proposa l’adopció de mesures concretes per tractar la salut mental en l’entorn laboral.

Les directrius de l’OMS en àmbit mundial recomanen accions preventives davant els factors de risc psicosocial que generen angoixa o estrès a la feina i que poden ser, també, l’origen de malalties mentals.

Els accidents laborals i malalties professionals són un problema global que afecta milions de treballadors a tot el món. La sinistralitat laboral és un fet en constant augment.

La implantació de la cultura preventiva a les empreses genera beneficis empresarials, beneficis pels treballadors i treballadores, i beneficis socials, i produeix un major compromís amb el compliment de les accions preventives, una reducció de la sinistralitat laboral i una millora de l’estrès d’origen laboral.

Aprofitem la commemoració d’aquest dia per animar a totes les professionals que treballen a la sanitat a cuidar-se vetllant per exigir a l’ICS que els protegeixi aplicant una política preventiva real que els garanteixi la salut física i mental molt més ara que mai desprès de la tensió viscuda per més de dos anys de pandèmia i més de 10 anys de retallades que no s’han revertit i han tensiona’t tota la estructura sanitària  i sobrecarregat  als seus professionals.

El reconeixement de les malalties professionals com a tals continua sent una assignatura pendent dels sistemes i polítiques de gestió de la seguretat i salut a la feina.

És important que es porti a terme una gran inversió per construir una cultura preventiva en favor de la salut mental en el treball, a la societat i a les empreses, mitjançant les avaluacions dels riscos psicosocials com a eina per la millora de l’entorn laboral, i acabar amb l’estigma i l’exclusió social de la salut mental.

“Treballar amb dades fiables sobre SST permetria establir prioritats amb més facilitat i mesurar els progressos aconseguits. Això és indispensable per detectar perills i riscos emergents, identificar quins sectors són perillosos, desenvolupar mesures de prevenció i implantar polítiques, sistemes i programes a nivell nacional i a les empreses.”

LA PRECARIETAT LABORAL=ACCIDENTALITAT

UN DIA SEGUR, SEGUR QUE ÉS UN GRAN DIA

NO ES POT RETALLAR EN SANITAT

NO ES POT RETALLAR EN SALUT LABORAL