Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Presentació requisits i mèrits de la Fase 1

Publicació obertura del termini per a la presentació dels documents acreditatius corresponents als requisits i mèrits de la Fase 1

 

Obrir un termini, el qual s’iniciarà el dia 9 d’agost de 2023 i finalitzarà el dia 20 de setembre de 2023, ambdós inclosos, per tal que les persones aspirants de la Fase 1 i Fase 1 ampliada relacionades a l’annex 1 de les diligències del tribunal qualificador, de data 7 d’agost de 2023, puguin, prèvia reserva de cita prèvia, fer la presentació física dels documents acreditatius dels REQUISITS I DELS MÈRITS INTRODUÏTS i NO VALIDATS a través del sistema INGESTA amb els corresponents SEPARADORS.

Per a la presentació de la documentació serà necessari demanar CITA PRÈVIA, a partir del dia 8 d’agost de 2023, per tal de poder aportar la documentació original necessària per acreditar ELS REQUISISTS I ELS MÈRITS INTRODUÏTS I PENDENTS DE VALIDAR a través del següent enllaç:

Click aquí

També es pot consultar la relació de llocs habilitats per a la presentació de la documentació a l’annex 1 d’aquesta diligència.

Les persones aspirants hauran de presentar els mèrits preferentment en el centre o Gerència Territorial on presten els seus serveis.

Les persones aspirants NOMÉS hauran de PRESENTAR la DOCUMENTACIÓ acreditativa dels REQUISITS i els MÈRITS INTRODUÏTS i PENDENTS DE VALIDAR.

Per a poder realitzar la presentació hauran d’accedir al formulari d’introducció de mèrits mitjançant l’enllaç següent: https://curriculum.ics.gencat.cat/. Un cop la persona aspirant hagi accedit a la seva fitxa del formulari veurà l’opció de menú “Separadors Ingesta”.

La persona aspirant haurà d’imprimir tots els separadors que li generi l’aplicació. L’aplicació només generarà els separadors d’aquells requisits i mèrits introduïts fins al dia 26/07/2023 i assolits amb anterioritat a la data de publicació de les convocatòries, 30/12/2022, i pendents de validar.

Les persones aspirants poden obtenir més informació sobre el procés de presentació de la documentació i de l’obtenció dels separadors i sobre el procés per sol·licitar cita prèvia accedint al vídeo informatiu a través de l’enllaç següent: Vídeo