Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

prova de l’opo fase 2 i fase 3 de la convocatòria TCAI codi 159 i DSI codi 129

Publicació de les dades de realització i de valoració de la prova de l’oposició de la fase 2 i de la fase 3 de la convocatòria.
De conformitat amb allò que preveuen les bases de la convocatòria esmentada i atès que s’han establert els criteris de realització i valoració de la prova de l’oposició,

Document TCAI  

Document DSI (Grup A, subgrup A2)