Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Per una Renda Bàsica Universal, que garanteixi l’existència material a tothom