Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

ANUNCI sobre l’oferta pública d’ocupació de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, aprovada pel Conselld’Administració el 13 de novembre de 2020, pel qual s’estableix la distribució per grups professionals.

ANUNCI sobre l’oferta pública d’ocupació de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge