Per una sanitat pública, universal i de qualitat

BANC DE SANG I TEIXITS. Anunci sobre convocatòria de places de concurs de mèrits.

ANUNCI sobre convocatòria de places de concurs de mèrits.
El Banc de Sang i Teixits convoca les següents places, com a mesura d’estabilització laboral proposada dins del
pla de garantia d’estabilitat laboral coordinat pel Departament de Salut.
– Lloc de treball de facultatiu/va: 1 plaça
– Lloc de treball d’infermer/a : 5 plaçes
– Lloc de treball d’ajudant sanitari: 1 plaça
– Lloc d’auxiliar administratiu/va: 1 plaça
Les bases i els terminis per participar en la convocatòria estaran disponibles a la pàgina web del Banc de Sang
i Teixits https://www.bancsang.net/info-corporativa/qui-som/treballa-nosaltres/ a partir de la publicació del
següent anunci: