Per una sanitat pública, universal i de qualitat

BANC DE SANG I TEIXITS. Anunci sobre convocatòria ordinària de places de concurs de mèrits, taxa de reposició 2020.

El Banc de Sang i Teixits convoca les següents places, corresponents a la convocatòria ordinària 2020
aprovades pel seu òrgan de govern, com a mesura d’estabilització laboral proposada dins del pla de garantia
d’estabilitat laboral coordinat pel Departament de Salut.
– Lloc de treball de facultatiu/va: 3 places
– Lloc de treball d’infermer/a: 2 places
– Lloc de treball de tècnic grau superior: 1 plaça
– Lloc d’auxiliar administratiu/va: 1 plaça
Les bases i els terminis per participar en la convocatòria estaran disponibles a la pàgina web del Banc de Sang
i Teixits https://www.bancsang.net/info-corporativa/qui-som/treballa-nosaltres/ a partir la publicació d’aquest
anunci.