Per una sanitat pública, universal i de qualitat

DEPARTAMENT DE SALUT RESOLUCIÓ SLT/3177/2020, de 4 de desembre, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

RESOLUCIÓ SLT/3177/2020, de 4 de desembre