Per una sanitat pública, universal i de qualitat

GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS

ANUNCI sobre l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’exercici 2020.
De conformitat amb allò establert en la Llei 4/2020, del 29 d’abril, de Pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2020, art. 32. Oferta d’Ocupació Pública per al 2020 i contractació de personal fix, Gestió de
Serveis Sanitaris procedeix a la publicació de la seva Oferta d’Ocupació Pública corresponent a l’exercici 2020,
que consta de 16 llocs de treball: 12 corresponents a l’Hospital Universitari de Santa Maria i 4 corresponents a
l’Hospital Comarcal del Pallars.