Per una sanitat pública, universal i de qualitat

MESA SINDICAL CAP A LA VAGA SANITÀRIA

         

Portem mesos fent front a una pandèmia global que ha posat en risc la salut de totes i això ha posat
en evidència la precarietat del nostre sistema sanitari i social.
Com a treballadores i usuàries del sistema de salut creiem que és el moment de reflexionar i obrir un
espai de treball per tal d’oferir una resposta conjunta i contundent a aquesta situació.
La capacitat de treball i la resiliència del personal està contribuint de manera molt important a superar
aquesta pandèmia: jornades eternes, manca d’EPIS, amb el risc sempre present, no només de
contagi personal, sinó també de les persones convivents, falta de personal crònic sovint per les
precàries condicions de treball, les externalitzacions i les retallades que encara arrosseguem del
2010 són en part els motius que ens empenyen.