Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/3300/2020, de 14 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3300/2020, de 14 de desembre, per la qual es fa públic un encàrrec de gestió entrel’Institut Català d’Oncologia i l’Institut de Diagnòstic per la Imatge per a l’exercici 2020.