Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/3327/2020, de 16 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3327/2020, de 16 de desembre, per la qual s’adjudiquen llocs vacants de facultatiu/iva
especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona de l’Institut Català
de la Salut (convocatòria EJ-Joan XXIII-01/18).