Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Assetjament sexual laboral

Assetjament sexual laboral

Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la
identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya PDF

Instruments tècnics per a la investigació segons el Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya PDF

Enllaç per activar protocol assetjament sexual