Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Un assaig clínic de Grifols podria proporcionar immunitat immediata a la Covid

Un assaig clínic de Grifols podria proporcionar immunitat immediata a la Covid

Grifols ha anunciat que a partir del febrer iniciarà un assaig clínic amb un nou medicament que podria proporcionar immunitat immediata contra la Covid-19 després de donar positiu i que aniria adreçat a gent gran, personal sanitari i pacients immunodeficients en els casos que no es recomana la vacunació. Segons ha explicat la multinacional catalana en un comunicat, el medicament seria

Continua llegint

De modificació de la Instrucció 1/2008, de 21 de gener, sobre el procediment de fixació i avaluació d’objectius per a la percepció del complement de productivitat variable

De modificació de la Instrucció 1/2008, de 21 de gener, sobre el procediment de fixació i avaluació d’objectius per a la percepció del complement de productivitat variable. 1. Es modifica l’apartat b) del punt 2 de la Instrucció 1/2008, sobre el procediment de fixació i avaluació d’objectius per a la percepció del complement de productivitat variable, que queda redactat de

Continua llegint

RESOLUCIÓ 1131/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 48/2020,

RESOLUCIÓ 1131/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 48/2020, de mesures de caràcter organitzatiu en l’àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i de modificació del Decret llei 30/2020, del 4 d’agost, i del Decret llei 41/2020, del 10 de novembre. Tram. 203-00073/12 Diputació Permanent La

Continua llegint

RESOLUCIÓ 1132/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 49/2020

RESOLUCIÓ 1132/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 49/2020, de mesura urgent complementària en matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya i de modificació del Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures

Continua llegint

RESOLUCIÓ 1133/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 51/2020

RESOLUCIÓ 1133/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 51/2020, de modificació del Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures  extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 49/2020, de l’1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica per fer

Continua llegint