Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Canvi de permisos a l’EBEP

Aquest any 2021 entra en vigor el canvi de permisos per mort, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica afegint als familiars de 2º grau . Permisos per defunció, accident o malaltia greu d’un familiar. Article 48 a) del EBEP Publicat el 20 novembre, 2017 (actualitzada a gener de 2021) L’article 48 a) de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic (EBEP), en

Continua llegint