Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ORDRE SLT/82/2021, de 19 d’abril,

ORDRE SLT/82/2021, de 19 d’abril,

ORDRE SLT/82/2021, de 19 d’abril, per la qual es determinen per a l’any 2021 els preus unitaris per a la contraprestació de l’atenció hospitalària i especialitzada. El capítol 2 del títol 4 del Decret 118/2014, de 5 d’agost, sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut (DOGC núm. 6681, de 7.8.2014), regula

Continua llegint