Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

RESOLUCIÓ SLT/1011/2021, de 9 d’abril,

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT RESOLUCIÓ SLT/1011/2021, de 9 d’abril, per la qual s’adjudica un lloc vacant de cap de servei en les institucions hospitalàries dependents de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Dr. Josep Trueta- 02/2020). D’acord amb la Resolució SLT/2269/2020, de 17 de setembre de convocatòria per a l’assignació de les funcions del lloc vacant de cap de

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1014/2021, de 9 d’abril,

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT RESOLUCIÓ SLT/1014/2021, de 9 d’abril, per la qual es fa pública la relació dels convenis de col·laboració signats per l’Institut Català de la Salut durant l’any 2018. En compliment del que estableix l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificat per

Continua llegint