Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/2649/2021, de 13 d’agost,

RESOLUCIÓ SLT/2649/2021, de 13 d’agost, de cessament i nomenament de membres dels consells de
direcció de regions sanitàries del Servei Català de la Salut.

En ús de les facultats que em confereix l’article 25.2 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària deCatalunya,

Resolc:

-1 Nomenar la senyora Imma Cervós i Costansa presidenta del Consell de Direcció de la Regió Sanitària Catalunya Central i vocal en representació del Departament de Salut, en substitució de la senyora Núria Puig i Roses.

-2 Nomenar la senyora Dolça Cortasa Vidal presidenta del Consell de Direcció de la Regió Sanitària Camp de Tarragona i vocal en representació del Departament de Salut, en substitució del senyor Ramon Descarrega i Queralt.

-3 Nomenar el senyor Joan Nin i Cervellera president del Consell de Direcció de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre i vocal en representació del Departament de Salut, en substitució de la senyora Maria del Mar Lleixà i Fortuño.

-4 Nomenar el senyor Felip Benavent Viladegut president del Consell de Direcció de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran i vocal en representació del Departament de Salut, en substitució de la senyora Divina Farreny i Justribó.

Barcelona, 13 d’agost de 2021

Josep Maria Argimon i Pallàs
Conseller de Salut