Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Contra l’abús de temporalitat, vaga el 28 oct.

ComunicatCatac-cts/iac

Volem l’estabilització de la persona, no de la plaça.

 

No més ERTOs encoberts que l’únic que aportaran és despesa pública en atur i indemnitzacions per acomiadament. Donem veu a les 90.000 treballadores temporals de les administracions públiques i pel compliment de la normativa europea.

 

Catac-cts/iac convoquem vaga a la funció pública en tots els seus sectors: educació, universitats, sanitat i administració. Convoquem la vaga perquè creiem que per garantir uns serveis públics de qualitat cal l’estabilització de la plantilla professional que ja existeix. Més de 90.000 treballadores estan en situació precària i en abús de temporalitat per culpa de la desídia de les diferents administracions del territori. Administracions que durant aquests anys han mantingut una plantilla precària de personal funcionari interí i de laboral temporal. La majoria d’aquest personal són dones amb càrregues familiars.

Durant aquests anys ens hem reunit amb els representants al Congrés dels diputats i del Parlament de Catalunya per donar-los a conèixer aquesta situació. Com a sindicat majoritari de la Generalitat de Catalunya i destacat de la funció pública catalana no podem tolerar que prop del 30% de la plantilla a la Generalitat estigui en situació temporal, i que en molts ajuntaments aquesta xifra superi el 60%.

Des de Catac-cts/iac considerem que en aquests moments es produeix una situació d’excepcionalitat que imposa una solució, excepcional i extraordinària, que doni estabilitat a tot aquest personal. Per això, Catac-cts/iac hem presentat als diferents partits  polítics amb representació al Congrés, on en aquests moments està en fase de tramitació del Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público esmenes al seu articulat per fer possible aquesta estabilització de tot el personal en situació de frau de llei i també està reunint-se amb els grups del Parlament de Catalunya per a donar suport a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic.

La Directiva 1999/70/CE, d’obligat compliment als estats membres de la UE, indica que el personal que estigui contractat més de tres anys a una empresa adquirirà la condició de fixe. Durant anys la IAC, i els sindicats que la conformen, hem anat lluitant per una consolidació i estabilització real del personal interí i laboral temporal que conformen les administracions públiques a Catalunya. La lluita als carrers i a les meses de negociació agafa força amb la sentència del TJUE del 19 de març del 2020 i amb l’auto del TJUE de 30 de setembre de 2020 (C-135/20), conegut com a auto de Gondomar, que obliga a les administracions espanyoles i catalanes a complir la directiva i proposa sancions: o bé la regularització a fixe del personal que ocupi places estructurals durant més de 3 anys, o bé el dret a percebre indemnització en cas que finalitzi la seva relació laboral. També és important destacar que la sentència esmenta que en cap cas les oposicions (OPES) són els mecanismes d’estabilització adequats, ja que no sancionen l’administració.

Convoquem aquesta vaga per reclamar una solució justa per a tot el personal afectat per l’abús de temporalitat dut a terme per les administracions. Només des de la mobilització al carrer i la denúncia de l’abús de la temporalitat en frau de llei podrem aconseguir l’estabilització efectiva mitjançant regularització administrativa conforme a dret estatals i comunitari de tot el personal públic en abús de la temporalitat, ja sigui funcionari, laboral, estatutari o indefinit no fix per sentència. Ja sigui via concurs de mèrits o la fixesa del col·lectiu amb totes les garanties de continuïtat sense cap risc perdre el nostre lloc de treball. No volem un altre Pla d’estabilització i consolidació de plantilles (PESCO) que serveixi per enganyar i fer diners als de sempre. Volem una estabilització efectiva i real. Moltes de les treballadores en situació de temporalitat ja han passat exàmens i oposicions on s’han aplicat els criteris de igualdad, mérito y capacidad en el acceso així com els de publicitat i lliure concurrència.

Catac-cts/iac som un sindicat combatiu que lluita pel benestar de les persones treballadores, unides podrem més.

Les que hi som, ens hi quedem.

Fixesa Ja.