Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Per què és el moment de mobilitzar-nos Vaga 28-10

Les últimes dades facilitades per l’ICS demostren l’alt grau d’inestabilitat de la nostra plantilla. La dades en plantilla equivalent diuen que d’una plantilla de 47600 persones, 16367 són de plantilla, la resta 19346 són interines i 11887 és personal eventual.

D’aquests percentatges, el 74,81 % de la plantilla són dones i el 28,18 % són homes. El col·lectiu interí esta feminitzat, com també ho esta la plantilla en la seva globalitat.

Ja fa 4 ANYS que CATAC-CTS/IAC va plantejar, al si de la Mesa Sectorial de Sanitat, la necessitat de realitzar un concurs de mèrits per resoldre l’alta taxa de precarietat dels trebalad@s de l’ICS aplicant l’article 61.6 de l’EBEP que va ser obviat tant pel propi ICS com pels sindicats UGT, CCOO, SATSE I Sindicat de Metges de Catalunya.