Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/3086/2021, de 13 d’octubre

RESOLUCIÓ SLT/3086/2021, de 13 d’octubre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de concurs
específic, de 31 llocs singulars de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut (convocatòria de
provisió núm. SA/008/21).