Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/367/2022, de 18 de febrer, de convocatòria per a la provisió,  singular del Departament de Salut