Per una sanitat pública, universal i de qualitat

estabilització de personal temporal/interí estatutari de les administracions públiques

estabilització de personal temporal/interí estatutari de les administracions públiques

Novetats d’interès sobre estabilització de personal temporal/interí estatutari de les administracions públiques (segons llei 20/2021, de 28-12-2021)

Finalment, el temut #Icetazo, que amenaçava les possibilitats d’estabilització del personal temporal estatutari d’administracions públiques com les de Sanitat, va sortir parcialment suavitzat, i generarà enguany processos d’estabilització i consolidació (PESCO/PESOT) de places llargament reclamats des del món sindical. Com ens afectarà tot això al personal estatutari interí/temporal de l’ICS?

En primer lloc, tenim que s’ha de tancar els processos d’adjudicació de places corresponents a l’OPO P-2018, amb tot l’injustificable endarreriment que porten hores d’ara. A més d’això, a començament de juny el DOGC haurà de recollir les ofertes d’ocupació actuals: PESCO 2021, PESOT 2022. Processos que hauran d’estar conclosos abans d’acabar l’any 2024.

Concurs-oposició:

S’ofertaran 13.000 places estructurals ocupades temporalment i sense interrupció des d’almenys 01-01-2018, i places pendents de convocar a 30-12-2021, incloent-hi les no cobertes per taxes de reposició dels PESCO 2017 i 2018. A la fase concurs, sumaran el 40% de la puntuació definitiva els mèrits de l’opositor a la categoria professional. Si l’interí/na es presenta al concurs-oposició i no l’aprova, finalitzarà contracte amb dret a indemnització per comiat; si no es presenta, perdrà aquest dret.

Convé saber que la condició eliminatòria o no dels exercicis de la fase d’oposició, en aquesta convocatòria, serà negociable dins cada administració. Exigiu sempre al vostre sindicat que lluiti per assolir que les condicions d’accés a l’ocupació pública siguin els més favorables.

Concurs de mèrits:

Per complir amb la legislació laboral UE des de 1999, les sentències més recents del seu Tribunal de Justícia i els condicionats del Fons de Recuperació i cohesió UE:

S’ofertaran 26.000 places ocupades temporalment i sense interrupció des d’almenys 01-01-2016, i places estructurals vacants i ocupades per personal temporal prèviament a aquesta data: TOTES. Sense dades exactes encara, perquè no s’ha fet estimacions per avançar tasques ni per comunicar-les a les representacions sindicals, sí podem avançar que seran MILERS, per sobre de 10.000 amb molta probabilitat. Aquesta oferta de places serà EXCEPCIONAL i ÚNICA, i els seus condicionats seran negociats a nivell de cadascuna de les administracions i serveis públics. Per tant, tornem a recordar-vos: exigiu sempre al vostre sindicat que lluiti per assolir que les condicions d’accés a l’ocupació pública siguin els més favorables. Hem de recordar que aquestes ofertes cobreixen un buit legal de decennis, i què l’alternativa hauria de ser un volum d’indemnitzacions per abusos en contractació precària i cronificada, al què cap administració pública podria fer front.

Tot i no determinar-se el dret d’indemnització per cessament, el personal interí que surti cessat arran d’aquest procés podrà reclamar-la per via judicial, o reclamar judicialment la condició d’interí no fix, com a sanció prevista per l’abús de temporalitat en la seva contractació. Ja s’amunteguen les sentències favorables a aquest respecte, a diversos nivells de les administracions públiques (personal d’universitats i empreses públiques, municipis, diputacions, serveis sanitaris i sociosanitaris, etc).

Places excloses de les ofertes anteriors:

Les no cobertes als PESCOs 2017 a 2021; les no cobertes per taxa de reposició dels PESCO 2017 i 2018 s’incorporaran a l’oferta del concurs-oposició ja descrit. Estimació: entorn 20.000 places.

(Són places ocupades temporalment per personal interí amb posterioritat al 01-01-2016).

 

… i com quedarà la situació del personal interí contractat després de l’adaptació de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP/TREBEP)?

Les vacants de places estructurals entre personal estatutari es cobriran pels mecanismes estandarditzats de selecció de les administracions públiques: borses de selecció temporal, concursos-oposició, concursos de promoció interna, i concursos de mobilitat. La relació contractual d’interinitat finalitzarà passats tres anys, i la plaça vacant resultant s’haurà d’ocupar amb personal estatutari fix. Per això, l’administració pública –sota pena de sanció– haurà de convocar processos selectius dins aquest termini màxim de tres anys. En cas que la cobertura de places deixés llocs estructurals deserts, aquests es podran tornar a cobrir amb personal interí, segons els mecanismes i normatives pròpies de selecció temporal. A més, l’interí/na podrà romandre a la seva plaça per sobre d’aquest termini de tres anys, en cas que la resolució de la convocatòria de procés selectiu s’allargui.

Indemnitzacions per fi de contracte

Des del moment efectiu de cessament, l’interí/na tindrà dret a compensació de 20 dies per any de contracte, fins a un màxim de 12 mensualitats.

Aquest dret es perdrà en cas de renúncia voluntària, o d’acomiadament per motius disciplinaris de qualsevol naturalesa. Tampoc no hi haurà indemnització en cas que la plaça vacant ocupada temporalment, hagi estat ocupada per mecanismes de promoció o mobilitat. I tampoc n’hi haurà compensació per acomiadament, en cas que la plaça vacant ocupada temporalment hagi estat convocada a un sistema de selecció dins els tres anys de l’inici del contracte d’interinitat, i/o si l’interí/na ha romàs al lloc vacant fins la resolució d’aquesta convocatòria.

 

TINGUEU BEN PRESENT:

Aquestes convocatòries, tot i semblar “extraordinàries”, NO responen a una sobtada “generositat” per part de les administracions públiques vers els seus treballadors i treballadores. Són resultat de la lluita d’un bon grapat de plataformes d’interins/es sotmesos durant molts anys a abusos en la contractació, i a sistemes abusius, caducs i plens de corrupteles, de selecció per l’accés a places d’ocupació pública. Sistemes sostinguts per certs sindicats, administracions i patronals que treuen bon profit de les necessitats i angoixes que aquests sistemes generen en centenars de milers de treballadors/es precaritzats/des. Les plataformes d’interins/es han comptat NOMÉS amb el suport decidit dels tribunals europeus i d’un grapat de sindicats d’esquerra alternativa i combativa, tot i què ara us trobareu que alguns sindicats, que es van oposar fins fa dos mesos activament a l’estabilització de personal per via de concurs de mèrits, volen avui penjar-se la medalla d’aquest avenç –francament, molt millorable– en les condicions i drets laborals dels empleats públics.

Si ho heu sentit a dir, tingueu clar que aquests processos d’estabilització NO són “regalar places d’empleats públics”: es tracta de reparar una injustícia massiva, única a Espanya dins la legislació laboral UE des d’almenys 1999, d’evitar les trampes del trist i traïdor projecte de l’#Icetazo, conxorxat amb la benedicció de tres sindicats entreguistes  com ara CCOO, UGT i CSIF, i d’eludir les sancions a què l’Estat espanyol i totes les seves administracions públiques se’n havien fet creditors pels seus greus incompliments ja històrics. Junt amb el projecte de reforma dels Fons de Pensions, que afectarà tota la classe treballadora assalariada, tenim prou arguments de pes per valorar quina mena de sindicats realment estan del costat dels treballadors. En el cas de l’ICS, mantenir l’actual i desastrós Pacte de Selecció Temporal (‘de Borsa’) amb les signatures d’UGT, MC i SATSE,  haurien de fer-nos veure clar qui s’enténen millor amb l’empresa que amb els treballadors als qui haurien de defensar.

Les vagues de l’octubre i novembre obliguen a la Generalitat i l’Estat a assumir que hauran de convocar places per concurs de mèrits, i també la legislació UE (norma 97/1999-CE) i les sentències dels tribunals de justícia europeus han empès l’arribada d’aquesta nova situació. CATAC-CTS/ICS no vam signar les convocatòries per concurs oposició de les places per aplantillar milers d’interines a l’ICS, perquè ja portem anys demanant concursos de mèrits per a totes les treballadores que es trobaven contractades en frau de Llei; la resta de sindicats de Mesa Sectorial de Sanitat no ens varen donar suport.

Hem de continuar lluitant perquè totes les treballadores públiques contractades en frau de Llei, segons la sentència del Tribunal Europeu, pugui consolidar el seu lloc de treball en les mateixes condicions que les treballadores de la resta de sectors productius.

La lluita per defensar els nostres drets i recuperar tot allò perdut, només té empenta amb la força de la reivindicació i el compromís com a treballadors. Exigiu sempre que el vostre sindicat lluiti per aconseguir les millors condicions laborals, i lluiteu activament amb tots els companys i companyes que ho facin: que no es quedi la responsabilitat de la lluita a dins les seus sindicals, perquè LA LLUITA ÉS NOSTRA, DE TOTES I TOTS.

La lluita i la mobilització és l’únic camí!

Defensem la funció i els serveis públics, com a drets nostres i de tota la ciutadania!

Quan algú digui que alguna cosa no es pot fer,
pensa que està parlant de les seves limitacions, no de les teves.

Aclariment sigles:
PESCO: pla d’estabilització i consolidació de places (distribució de places a convocar via opos, mitjançant meses de F. Pública i Sectorials).
PESOT: pla d’estabilització d’ocupació temporal (el mateix, però referit a l’aplicació de la Llei d’estabilització 20/2021 {el què al principi era l’ Icetazo, per entendre’ns}).

Enllaç al Comunicat de Premsa del Dept. de Presidència (7 abril 2022)

Aquí trobaràs tota la batalla que hem fet per aconseguir allò, que altres sindicats es volen posar medalles. Les veritats es demostren, i les mentides també.

https://www.catacctsiac.cat/temes/icetazo/