Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ACORD GOV/64/2022, de 12 d’abril

ACORD GOV/64/2022, de 12 d’abril, pel qual s’autoritza l’ampliació de la plantilla dels departaments de l’Administració de la Generalitat com a conseqüència de la incorporació a l’estructura de les places adscrites a determinats programes temporals.

El nou marc normatiu derivat de la Llei 20/2021, del 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, i del Reial decret llei 32/2021, del 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball, evidencia la necessitat d’implementar mesures per donar compliment al seu mandat.

Feu clic per accedir a 1901477.pdf