Per una sanitat pública, universal i de qualitat

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS ALS RESULTATS PROVISIONALS DE CARRERA PROFESSIONAL 2021

ANUNCI
PEL QUAL ES FA PÚBLICA L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS ALS RESULTATS PROVISIONALS PER A LES SOL·LICITUDS DE NIVELL 1, 2, 3 ó 4 DE CARRERA PROFESSIONAL EN LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA PER AL PERSONAL FACULTATIU I DIPLOMAT SANITARI, I PER AL PERSONAL DE L’ÀREA SANITÀRIA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR I DE GRAU MIG I DEL PERSONAL DE GESTIÓ I SERVEIS DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT.

En data 13 de setembre de 2022 es va publicar l’anunci pel qual es feien públics els resultats provisionals a les sol·licituds de nivel 1, 2, 3 o 4 de carrera profesional en la convocatoria ordinària de la Carrera profesional, pel que fa als professionals exclosos, admesos, atorgats o denegats.

Ateses les dificultats tècniques que hi ha hagut per accedir al Sistema d’Informació i Gestió de Recursos Humans (SGRH), i consultar els resultats provisionals, s’amplia el període d’al·legacions, que finalitzava el 28 de setembre, fins al dia 7 d’octubre de 2022 (inclòs).