Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS ALS RESULTATS PROVISIONALS DE CARRERA PROFESSIONAL 2021

ANUNCI
PEL QUAL ES FA PÚBLICA L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS ALS RESULTATS PROVISIONALS PER A LES SOL·LICITUDS DE NIVELL 1, 2, 3 ó 4 DE CARRERA PROFESSIONAL EN LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA PER AL PERSONAL FACULTATIU I DIPLOMAT SANITARI, I PER AL PERSONAL DE L’ÀREA SANITÀRIA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR I DE GRAU MIG I DEL PERSONAL DE GESTIÓ I SERVEIS DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT.

En data 13 de setembre de 2022 es va publicar l’anunci pel qual es feien públics els resultats provisionals a les sol·licituds de nivel 1, 2, 3 o 4 de carrera profesional en la convocatoria ordinària de la Carrera profesional, pel que fa als professionals exclosos, admesos, atorgats o denegats.

Ateses les dificultats tècniques que hi ha hagut per accedir al Sistema d’Informació i Gestió de Recursos Humans (SGRH), i consultar els resultats provisionals, s’amplia el període d’al·legacions, que finalitzava el 28 de setembre, fins al dia 7 d’octubre de 2022 (inclòs).