Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Mesa Sectorial 25 de novembre de 2022

HO HEM ACONSEGUIT, AVUI HEM SIGNAT EL CONCURS DE MÈRITS DE L’ICS

CATAC-CTS hem signat el Pacte de la Mesa Sectorial sobre els criteris d’aplicació als processos d’estabilització de l’ICS, que inclou la convocatòria d’un concurs de mèrits de 6841 places. CATAC-CTS no vam signar l’anterior Pacte d’estabilització, el que s’anomena PESCO signat el 2017 , ja que, primer reconeixia l’estabilització de les plantilles que van sortir de les retallades del 2012 i no es tenia en compte els anys de serveis prestats com a interines de milers de treballadores i els avocava a una oposició sense més.

Nosaltres no vam signar el PESCO a la Mesa General al juny de 2017 perquè vam demanar l’aplicació de l’article de l’EBEP 61.6 que donava potestat mitjançant una Llei a realitzar concursos de mèrits. CCOO i UGT si van signar aquell acord que va condemnar a milers de persones interines a realitzar oposicions per poder estabilitzar el seu lloc de treball.

CATAC-CTS tampoc va signar l’oferta pública d’ocupació de l’ICS d’aquell any perquè demanàvem la realització de concursos de mèrits per estabilitzar les plantilles. En aquell moment si que van signar l’oferta, Metges de Catalunya, SATSE, CCOO i UGT. Hem convocat vagues reclamant l’estabilització via concursos de mèrits i hem fet campanyes, on hem demostrat que la lluita està al carrer i no als despatxos i que lluitant si que es poden aconseguir millores.

Aquest pla segur que és millorable, nosaltres vam demanar durant la negociació que els temps treballat a tenir en compte en el concurs de mèrits fos de quinze anys, l’oferta inicial de l’ICS va ser de 7. Al final hem obtingut que siguin 10. També hem manifestat que no estàvem d’acord amb que l’ACTIC tingués un calaix propi i vam demanar que es tingués en compte com a un curs de formació, al final hem aconseguit que de 5 punts, que era la proposta inicial de l’ICS , passés a tenir un pes d’1’5 a raó de 0’5 per nivell. Pel que fa a l’oposició que es farà via la llei d’estabilitat, CATAC-CTS vam demanar que no fos eliminatòria i que sumés com a un mèrit més. Al final cap dels exercicis serà eliminatori, però sí que s’haurà de tenir una nota mitjana en la realització dels dos exercicis.

El personal que no obtingui plaça per aquestes dos vies haurà d’anar a la fase d’oposició normal, però els criteris de l’oposició seran els mateixos, ja que les proves seran les mateixes que per l’oposició via llei d’estabilització.

Per tant, hem aconseguit millorar la proposta inicial de l’ICS i hem signat un document que estabilitzarà a més de 12000 persones. Aquest Pacte millora en molt el que es va signar a Funció Pública, i millora en molt al que s’aplicarà al personal docent de l’administració, CATAC-CTS es va posicionar totalment en contra de la signatura del Pacte d’estabilització que s’ha signat a la Mesa General i hem demostrat que es podia millorar lluitant i no pactant.

Pel que fa als processos oberts de convocatòries, l’ICS torna a reiterar que la publicació al DOGC serà el 31 de gener de 2023 i que la incorporació serà l’1 de febrer de 2023. Per tant, els segons actes d’elecció seran durant la primera quinzena de desembre.

Els higienistes dentals i fisioterapeutes que s’incorporin dins el Pla Salut ho faran amb un contracte interí per programa durant l’any 2023, quan els pressupostos ho permetin, passaran a interins per vacant.

CATAC-CTS tornem a demanar que s’informi els territoris que la instrucció de DPOS que està vigent és la que autoritza al pagament de DPOS al personal que concatenant contractes treballi més de 181 dies, ja que això hi ha territoris que no ho volem aplicar. L’ICS contesta que està vigent la instrucció que autoritza el pagament com nosaltres deiem.

Pel que fa a la Borsa de Treball, manifestem que hi ha territoris que han fet un llistat paral.lel de Borsa amb personal que ha aprovat OPOs i donen preferència a la seva contractació. L’ICS diu que això no és així i que parlarà amb els àmbits afectats.

Pacte d’estabilització llei 20/2021

Sense més temes a tractar es tanca la sessió de la Mesa a les 15 hores del dia 22 de novembre de 2022.