Per una sanitat pública, universal i de qualitat

DSI 2018: Terres de l’Ebre resultats per posició i per cognom

Llistats orientatius, probablement pendent de correcció per part de l’ICS. No es pot garantir l’absència d’errors

 

 

POSICIÓ

COGNOM