Per una sanitat pública, universal i de qualitat

CONCENTRACIO 23 FEBRER 2023 Vall d’Hebron

CONCENTRACIO 23 FEBRER 2023 Vall d’Hebron

La salut és un dret, no un negoci, Per una sanitat 100% pública, de i per a tot@s, eficient i de qualitat, No a la desviació de capitals públics vers interessos privats, Recuperem condicions laborals retallades, Vigilància social sobre la sanitat, Participació, democràcia i transparència, No més agressions al personal.

UN III Acord per a TOTES

CONCENTRACIÓ 
23 – 2 – 23
de 11h a 13h
Hospital Vall d’Hebron

Per això, els treballadors i treballadores de la sanitat pública de Catalunya MANIFESTEM:
Actualment, la ciutadania ens retreu pèrdues en la qualitat d’atenció sanitària: en accessibilitat, excés de burocratització, discontinuïtat assistencial, deshumanització, precarietat dels recursos humans i materials, invasió del sistema públic pels interessos privats i economicistes, etcètera. Tot carregant sobre les nostres espatlles amb el sosteniment d’un sistema públic deficitari i abusiu vers els seus treballadors, com a tals i com a ciutadanes, tanmateix, receptores d’assistència sanitària, no podem sinó estar totalment d’acord amb la percepció que la societat té del nostre sistema sanitari, i com la resta de ciutadanes i ciutadans, n’estem esgotats i fastiguejats amb aquesta situació, d’abús contra tota la societat i contra tots els i les qui treballem en la cura de la salut: un statu quo abusiu que ja comencem a sentir com a normalitzat. I és en aquest punt, on veiem que ha arribat l’hora de dir PROU, totes i tots plegats. Hem acabat per normalitzar l’escassetat de personal sota excuses culpabilitzadores vers els mateixos professionals i treballadors/es, mentre ens deixàvem la pell i la salut treballant i veiem minvar els nostres drets laborals històrics i ben guanyats.
En el nostre sector l’aplicació de les lleis per Conciliació de la vida familiar, personal i laboral queden en paper mullat a la pràctica. Reivindiquem, que les treballadores i treballadors de la sanitat pública de Catalunya recuperem i millorem condicions laborals, econòmiques, professionals i socials perdudes, per poder garantir la devolució íntegra a la societat d’un sistema sanitari públic de qualitat. 1. Establiment de condicions laborals i salarials equitatives per a tot el personal del sistema sanitari públic de Catalunya.
Equiparació amb les condicions laborals i assistencials dels països més avançats de la UE.
Establir ràtios usuaris/professional adequats a les realitats econòmiques, socials i territorials.
Redefinició justa de rols competencials per a totes les categories laborals i professionals.
Des-precaritzar les plantilles de la sanitat, augmentant la quantitat i freqüència d’oferta pública de places.
Restabliment de la jornada de 35 hores setmanals per als torns diürns i reducció proporcionada de les jornades per als torns nocturns.
Reconeixement econòmic i professional de les titulacions i especialitats sanitàries amb graus retributius equitatius i pertinents, com ara la inclusió de les infermeres, per nivell formatiu i competencial, en el grup professional A1. Realització d’estudis de càrregues laborals acurats i independents, per a totes les categories professionals incloses en les plantilles de la sanitat pública.
Per un tercer Acord sobre condicions de treball que millori les nostres condicions de treball i el nostre salari i que repercuteixi en totes les categories professionals.